finizvj17Ovdje možete pročitati financijsko izvješće za 2016. godinu koje je priredio blagajnik Udruge navijača Dinama iz Orahovice, gdin. Ivan Grgurić.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za 2 0 1 6. godinu

 

PRIHODI

1.ČLANARINA…………………………………………………………………………………………….1.760,00

2.PRIHODI IZ PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE – grad Orahovica……….1.000,00

3.DONACIJE IZ PRORAČUNA LOK. SAMOUPRAVE………………………………….……2.500,00

3.1.Grad Orahovica……………………………………….2.000,00

3.2.Općina Zdenci…………………………….……………...500,00

4.DONACIJE PRAVNIH OSOBA (PLAVA NOĆ)………………………………………..….17.400,00

5.DONACIJE I POMOĆI GRAĐANA………………………………………………………………4.582,02

 

                                                U k u p n o………………………………………………….27.242,02

 

RASHODI

1.NAKNADE IZVAN RADNOG ODNOSA (S.Šarić)………….………………..…………….3.885,00

2.PUTNI TROŠKOVI (polaganje vijenaca, sastanci u Zagrebu)……………………..   500,00

3.USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA (WEB stranica, internet)…….………. 1.310,00

4.MATERIJALNI RASHODI (artikli i piće-skupština,druženje Dolci,Plava noć). 9.887,96

5.MATERIJAL I SIROVINE (cvjetni aranžmani,lampioni)………………………….….     596,15

6.REPREZENTACIJA……………………………………………………………………………………       58,00

7.KOTIZACIJA (dan udruga)………………………………………………….…………………….     100,00

8.PROVIZIJA BANKE…………………………………………………………………………..………     371,70

9.NAKNADA ZAMP I DRŽAVNE TAKSE……………………………………………………………   546,13

10.DONACIJE I POMOĆI……………………………………………………………………………   2.996,55

   10.1.Donacija obitelji iz Duge Međe Plava noć)….1.996,55

   10.2.Pomoći kod smrtnih slučaja………………………..   500,00

   10.3.Donacija za vukovarski toranj……………………..   500.00

9.OSTALI RASHODI – POKLONI (posjeta bolesnom članu Udruge)…….………..     197,44

 

                                              

U k u p n o………………………………………..…………20.448,93

Višak prihoda nad rashodima…………………….   6.793,09

 

KRETANJE SREDSTAVA

-prijenos sredstava iz 2015. godine…………… 5.275,63

-višak prihoda………………………………………….. 6.793,09

Raspoloživa sredstva 1.1.2017.g……………..12.068,72

                                                                                             

IZVJEŠĆE OBRADIO

                                                                                                       Ivan Grgurić